fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dokumenti

Dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi 2019

Uzturēšanās kārtība 2018

Lienites nolikums_2015-lēmums

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Iestādes padomes reglaments 2017

Pašvērtējums 2018_PII_Lienite

 

Informācija par bērnu uzņemšanu un atskaitīšana pirmsskolas izglītības iestādē pieejama Mārupes novada mājas lapā – www.marupe.lv (sadaļa izglītība)