fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Amatas iela

Projekts "Rudens" ar gaismas galdiem
05 Nov 2020

Projekts "Rudens" ar gaismas galdiem

Ir pienācis rudens ar savām bagātajām dabas veltēm, skaisto krāsu salikumu. Gatavojoties projektam, kopīgi ar bērniem daudz pētījām attēlus, grāmatas, lasījām stāstus un pasakas, mācījāmies tautasdziesmas. Gājām dabā, vērojām kokus to lapas, sēklas, vērojām putnus un puķes. Vācām dabas materiālus , lapas, zariņus, čiekurus, kastaņus, zīles. Arī vecāki , pastaigājoties brīvdienās ar bērniem, pievērsa uzmanību dabas materiāliem. Dabas materiālus žāvējām, pētījām, salīdzinājām, vērojām. Tā pamazām nonācām pie projekta " Rudens" ar gaismas galdiem. Kopā izveidojās sešas radošās grupiņas, kuras kopīgi veidoja kompozīcijas dodot nosaukumus : "Rudens mežā"; "Rudens jūrmalā"; "Brūklenes rudenī"; "Bērzs rudenī"; "Pastaiga jūrmalā"; "Rudentiņš bagāts vīrs". Bērni darbojās ar lielu prieku, ar labām zināšanām par dabas norisēm rudenī, ar pozitīvām emocijām un radošu garu! Paldies  atsaucīgajiem vecākiem! Paldies mūsu jaukajai metodiķei Sarmītei par idejām un palīdzību!

"Puķīšu " grupas skolotājas  Inese un Rudīte, sk. palīgs Inga.