fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pulciņi

"Mārupēni"
Bērnu vokālā ansambļa –popgrupas ‘’Mārupēni’’ mērķis ir atbalstīt bērnu radošās intereses un iemācīt ne tikai dziedāšanu mikrafonos un skatuves kultūru, bet arī veidot interesantus un kvalitatīvus priekšnesumus, kas bērniem un klausītājiem, rada prieku par dziesmu. Skolotāja: Marta Bērziņa
"Māriņa"
Bērnu deju kolektīvs ‘’Māriņa’’ jau darbojas 26. sezonu. Deju kolektīvā bērni attīsta savas fiziskās spējas, veido pareizu stāju, veido spēju radīt kustību kombinācijas atbilstoši mūzikai, raisa pozitīvu emociju izpausmi dejā un kustībā. Bērni apgūst dažādu deju, klasisko, etnogrāfisko, sporta, mūsd...
Angļu valodas pulciņš
Bērniem tiek radīta interese par svešvalodu un tās apgūšanu. Apgūst bērnu vecumama atbilstošu angļu valodas krājumu. Iemācās apgūto vardu krājumu pielietot nodarbībās un ārpus tām.Mācīšnās process notiek spēlējot svešvalodu attīstošās spēles, dziedot dziesmas un veicot dažādus uzdevumus angļu valodā...
Sporta deju pulciņš
Sporta deju pulciņā bērni tiek izkopta muzikalitāte un ritma izjūta, uzlabo fizisko sagatavotību, nostiprina muskuļu elastību, apgūst lokanību un koordināciju, kā ari apgūst pirmos dejas soļus ( valsis; ča-ča-ča) Skolotājs: Jānis Vanags
ALFAROBOT programmēšanas un robotikas nodarbības
Apgūst algoritmizācijas un programmēšanas pamatus, attīsta loģiskās domāšanas un probēmu risināšanas spējas, attīsta komunikācijas prasmes, veidojot stāstus un sadarbojoties ar citiem AlfaRobot robottehnikas skola