fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ēdināšana

Ēdināšana

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “Aniva”

Maksa par ēdināšanu: 3,50 EUR dienā, saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības lēmumu.
Katra mēneša sākumā vecākiem tiek izsniegts pārskats par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu.

Par ēdināšanas pakalpojumiem jānorēķinās avansā līdz katra apmaksājamā mēneša 10.datumam.

Rekvizīti:
SIA „Aniva”
reģ.Nr. LV50003115551
A/S Citadele banka
Konts: LV90PARX0001301100016

Tel:20001166

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maksājuma uzdevumā jānorāda: PII „Lienīte”, maksa par ēdināšanu (mēnesis), (bērna vārds, uzvārds), (grupa).

PII “Lienīte” izsniedz piena produktus,
kurus subsidē Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas skolu piena shēmai.
Atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, administrē Lauku atbalsta dienests (LAD).