fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Izglītības programma

Izglītības programma

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ realizē:

1. Vispārejo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licence Nr. V-8372 izdota 27.11.2015.

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, licence Nr. V-4794 izdota 1.06.2021.

3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, licence Nr. V-4795 izdota 1.06.2021.

 

Vīzija: Mūsdienīgām vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde ar radošiem, saprotošiem pedagogiem, kas sadarbībā ar vecākiem veido stabilu pamatu bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

Misija: Attīstošā un harmoniskā vidē ikvienam bērnam, atbilstoši viņa veselības stāvoklim, interesēm, individuālajām spējām, palīdzēt veidoties par aktīviem, patstāvīgiem, atvērtiem sabiedrības locekļiem.

Vērtības:

         Cieņa- Tikai cieņpilnās attiecībās var pastāvēt uzticēšanās un savstarpēja sapratne.

         Ģimeniskums – Piederība un drošība , kas ir attīstības pamats.

         Kultūra - attiecību kultūra, uzvedības kultūra.

Mērķis: Izveidot mācīšanās vidi, kas atbilst katra bērna interesēm un vajadzībām, veicinot bērna sociāli emocionālo labsajūtu.

 

Pirmsskolas mācību programma pieejama šeit