fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Izglītības programma

Izglītības programma

Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ realizē vispārejo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licence Nr. V-8372 izdota 27.11.2015.

  • Misija. Profesionāls pedagoģiskais personāls, kurš nodrošina kvalitatīvu pirmsskolēna sagatavošanu pamatizglītības apguvei un rada bērna attīstībai radošu un drošu vidi.
  • PII „Lienīte” vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar attīstošu vidi, kurā pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās vienotībā.
  • Pamatmērķis:  Mācību un audzināšanas procesa īstenošanai radīt attīstošu un drošu vidi, nodrošinot pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu.