fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Logopēds

Logopēds

Valoda nāk mums līdzi no bērnības ar mātes un tēva mīļumu, ar vecmāmiņas teikto pasaku un tautas dziesmu burvību. Ikvienam jācenšas panākt, lai viņa valoda būtu raita, skanīga un skaista- tāda pati kā mūsu tautas dziesmas. Bet ja bērna valoda nav skanīga un skaista, tad logopēds ar dažādu rotaļu un vingrinājumu palīdzību iemācīs bērnam pareizi saklausīt skaņas un to secību vārdā, saprast dzirdēto, pareizi un skaidri izrunāt skaņas, vārdus, veidot teikumus un stāstiņus.

Logopēde: Laura Žīle, Dace Teiviša