fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mēŗkī un uzdevumi

2018./2019. m.gada pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi

  1. Veidot bērnos lepnumu par Latvijas valsti, par tās cilvēkiem,par Latviju un tās sadraudzību ar citām valstīm dažādās pasaules malās..
  2. Bagātināt un pilnveidot bērnu runu, organizējot labvēlīgus apstākļus, domāšanas un radošuma attīstībai.
  3. Radīt bērnos interesi par vecāku profesijām un profesijām, kuras saistītas ar bērnu ikdienas dzīvi.