fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Amatas iela 2

Putniņu grupa
Putniņu grupu apmeklē piecgadīgie bērni - 8 meitenes un 16 zēni. Mēs esam draudzīgi, izpalīdzīgi, mīļi, zinātkāri un darboties griboši. Mums patīk spēlēties ar konstruktoriem , salikt puzles, griezt ar šķērēm, līmēt, zīmēt un krāsot. Skolotājas: Kristīne Ermuiža , Aija Sīle Skolotāja palīgs: Ag...
Lācīšu grupa
Lācīšu grupu apmeklē piecgadīgie bērni – 10 meitenes un 14 zēni. Mazie lāčīši ir zinātkāri un darboties griboši.Viņiem patīk klausīties pasakas, dziedāt un dejot. Brīvajā laikā patīk salikt puzles, veidot radošos darbus un palīdzēt skolotājām. Skolotājas: Baiba Heisele Skolotāja palīgs: Inta Vanaga
Mārpuķīšu grupa
Mārpuķīšu grupu apmeklē četrgadīgie bērni- 7 meitenes un 17 zēni. Mums patīk uzzināt jaunas, interesantas lietas. Mūsu labākie draugi ir cipari, burti un grāmatas. Mums patīk rotaļāties, zīmēt, līmēt, griezt un veidot dažādus interesantus radošos darbus. Skolotājas: Iveta Rudāne, Evita Beč...
Taurenīšu grupa
Taurenīšu grupu apmeklē sesģadīgie bērni – 13 meitenes un 11 zēni. Mēs esam atraktīvi , radoši. Mums patīk muzicēt, dziedāt, dejot ,zīmēt sportot, rotaļāties, mācīties burtiņus un ciparus. Mums ir sava grupiņas dziesma, ko dziedam . Tā ir : Jūs jautāsiet, kā sākas mana diena? Ikrītu bērnudārzā...
Puķīšu grupa
Puķīšu grupu apmeklē četrgadīgie bērni – 15 meitenes un 10 zēni. Esam visskaistāko puķu grupiņa. Ikdienā apgūstām zināšanas, lai varētu veiksmīgi uzsākts skolas gaitas. Zēniem patīk darboties ar konstruktoriem, lego un pētīt enciklopēdijas. Meitenes labprāt  zīmē, griež un dzied. Laik...
Bitīšu grupa
Bitīšu grupu apmeklē sešgadīgie bērni . Grupā rosās un dūc 11 meitenes un 12 zēni.Bitītes ir ļoti čaklas, draudzīgas un izpalīdzīgas. Šajā mācību gadā bitītes iepazīstas ar dažādām profesijām. Par tām mums stāsta bitīšu māmiņas un tēti.Nu mēs zinām, ko dara ārsti, kas ir finieris un ko no tā va...