fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Amatas iela 2

Lācīšu grupa

Lācīšu grupa

 Mazie lāčīši ir zinātkāri un darboties griboši. Viņiem patīk klausīties pasakas, dziedāt un dejot. Brīvajā laikā patīk salikt puzles, veidot radošos darbus un palīdzēt skolotājām. 

Skolotājas: Baiba Heisele, Santa Bergmane

Skolotāja palīgs: Inta Vanaga