fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pērses iela 16a

Cālīši
Prieka, smieklu, emociju, mīlestības pilnas dienas. Esam zinātkāri, aktīvi, radoši. Meklējam piedzīvojumus un iepazīstam pasauli. Vecums: 1,5 - 2 gadi   Katru dienu par mums rūpējās skolotājas: Gunita Namsone, Aija Cīrule un jaukā skolotājas palīdze Maija Armane.
Pīlītes
Ar smaidu un pozitīvu noskaņu, sagaidām katrurītu mazos "Pīlēnus". Esam viena liela ģimene, kam patīk izzināt un apgūt visu jauno. Esam aktīvi, draudzīgi un dzīves priecīgi bērni! Vecums: 2 - 3 gadi Mūs vienmēr sagaida ar smaidu skolotājas: Dace Sīle, Madara Lasmane un skolotājas palīdze Inga K...
Zaķīši
Vecums: 2 - 3 gadi Mazie “Zaķīši” ir neizsīkstošs pozitīvu emociju avots. Esam atvērti dziesmām, dejām un jautrām rotaļām. Katru dienu priecīgi un zinātkāri iepazīstam plašo pasauli. Par mums rūpējās skolotājas: Agnese Freimane, Elīna Skaistkalne un skolotājas palīdze Liene Tabaka.
Ezīši
Vecums: 3 - 4 gadi Dziedāt un dejot protošie bērni, kuru ikdiena tiek pavadīta smieklu rotaļās un draudzīgos apskāvienos. Bērnudārzā laiks tiek aizvadīts jaunos piedzīvojumos, iegūstot jaunas zināšanas, kā arī satiekot jaunus draugus. Mūsu grupiņā ir kā otrās mājas, tāpēc esam visi viena liela ģimen...
Lapsiņas
Vecums: 3-4 gadi Mūsu grupiņā ir divdesmit ļoti draudzīgi, mīļi un aktīvi bērni. Mums ir tāds vecums, kad aktīvi interesējamies par visu. Gribam visu zināt, ieraudzīt un saklausīt. Ļoti patīk dziedāt  un spēlēt kustīgas rotaļas kopā ar skolotāju. Intensīvi mācāmies runāt, zīmēt un konstruēt. Pa...
Ķipari
Vecums: 4 - 6 gadi “Ķiparu” grupā ikdienā čakli darbojās un rosās 16 bērni vecumā no 3- 6 gadiem. Mums kopā patīk izzināt visu jauno, eksperimentēt un mācīties. Protams, neiztiekam arī bez jautrām rotaļām gan grupā, gan pastaigu laikā. Ļoti patīk izbraukumi, kuros iepazīstam pasauli sev apkārt...