fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Raksti

Adaptācija
Mazulis sāk apmeklēt bērnudārzu. Kā viņš iekļausies jaunajā sociālajā vidē ar prieku, negribīgi vai ar asarām? Tas satrauc ne tikai pašu bērnu, bet viņa vecākus, skolotājus. Adaptācijas periods ir laiks, kad bērns pielāgojas jaunajai videi un apstākļiem. Adaptācijas periods katram bērnam var noritēt...
Eksperimentu diena bērniem
Zinīte, ērti iekārtojusies savā krēslā, kā jau katru dienu, sāka lasīt grāmatu. Nezinītei bija pavisam garlaicīgi, tādēļ viņa ieskrēja pie Zinītes paskatīties, ko viņa dara savā istabā. Izrādās, ka viņa lasa grāmatu par gaisu!  Nezinīte un bērni ļoti gribēja uzzināt ko vairāk par gaisu, tāpēc Z...
Nāk nākdama lieldieniņa
Auksti vēji norimuši,Mākonīši izgaisuši,Veras plata debestiņa,Atnāk gaiša lieldieniņa! Ieskandinot svētkus, arī mēs – mazie “lienītes” zaķi.
Zinātnes un eksperimentu diena bērniem
2017. gada 29. martā, PII “Lienīte” tika organizēts pasākums “Zinātnes un eksperimentu diena bērniem”. Šajā dienā tika rādīts un skaidrot eksperiments par “VULKĀNU” , kas veicina bērna attīstību un paplašina redzesloku. Lai to veiktu, nav vajadzīgi sarežģīti uzskates vai izdales līdzekļi un materiāl...
Pavasara darbnīcas
2017.gada 24. marta pēcpusdiena, Mārupes pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” tika aizvadīta radošā un jautrā gaisotnē. Lai pavasaris iestātos ātrāk mazie “Ķiparu” grupas bērni un vecāki aktīvi iesaistījās “Pavasara darbnīcā.” Bērni kopā ar vecākiem veidoja kompozīcijas no dabas un floristikas m...
Meteņdienas pasākums (Pērses ielā)
22. un 23. 02.2017. pii „Lienīte” lielie un mazie draugi sagaidīja Meteni – pavasara un ziemas draugu, kas pie mums ciemojoties pastāstīja, kāpēc svinama Meteņdiena. Viesis ne tikai pārbaudīja mūsu spēkus dažādās stafetēs un spēlēs, bet arī pacienāja mūs ar medus raušiem. Neizpalika arī spīdīgo laim...